• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

O projekcie

Wybór wykonawcy
  1. WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT I PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PROGRAM CENTRUM ETAP I - ZAKRES I (zielony)

W związku z rozstrzygniętym konkursem, koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany oraz program funkcjonalno-użytkowy zostały opracowane przez zwycięzców – Studio ADS. Przygotowane materiały pozwoliły na przygotowanie zapisów i ogłoszenie przetargu na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, po którego stronie leży opracowanie pozostałej dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych).

WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY:

Początkowo zakładano wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy ulicy Św. Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w dwuetapowym postępowaniu. W ramach zadania inwestycyjnego, przewidywano wykonanie robót budowlanych wraz z funkcjonalnym ich połączeniem z istniejącą infrastrukturą, oraz opracowaniem w niezbędnym zakresie projektu wykonawczego. W ostatnich dniach 2016 r. spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) ogłosiła pierwszy etap przetargu ograniczonego Mogły zgłaszać się do niego firmy, które chcą wziąć udział w przetargu właściwym. Czas na składanie ofert trwał do 30 stycznia 2017 r. Chęć udziału w postępowaniu zgłosiło jedenastu wykonawców. Do drugiego etapu przetargu miało dostać się osiem firm, wyłonionych na podstawie punktów przyznanych m.in. za doświadczenie, budżet czy zdolność kredytową. Jednak narastające rozbieżności w interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak korelacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stały się podstawą do unieważnienia 16 lutego 2017 r. przez PIM postępowania przetargowego na przebudowę ulicy Św. Marcin - etap I.

Drugie postępowanie, przetarg nieograniczony, na wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych został ogłoszony 4 maja 2017 r. Czas na składanie ofert trwał do 21 czerwca 2017 r. Wpłynęła jedna oferta – firmy Budimex – która zaproponowała na realizację zadania kwotę ok. 57,6 mln zł. Dnia 28 lipca 2017 r. PIM rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy ul. Św. Marcin. Uznano, że jedyna złożona ważna oferta jest tą najkorzystniejszą. Wykonawca w swojej ofercie zadeklarował skrócenie o 14 dni  każdego z trzech kluczowych terminów, tj. uruchomienia ruchu tramwajowego, zakończenia prac budowlanych oraz oddania ulicy do użytkowania. Zaoferował również 5-letnią gwarancję na roboty i 10-letnią gwarancję na zieleń, wraz z pielęgnacją.

Prace na odcinku pomiędzy ul. Gwarną a ul. Ratajczaka, w których efekcie nastąpić ma uspokojenie ruchu samochodowego i zwiększenie atrakcyjności centrum, w kwocie 57 610 205,17 zł przeprowadzi Budimex S.A.

To więcej niż Miasto zamierzało pierwotnie wydać. Decyzja o zwiększeniu budżetu na I etap wynika z ogólnokrajowej tendencji wzrostowej kosztów materiałów, robót budowlanych, jak również z konieczności użycia wysokiej jakości materiałów i usług, ze względu na reprezentacyjny i prestiżowy charakter ul. Św. Marcin. „Przystępujemy do długo oczekiwanej  przez mieszkańców  inwestycji, której celem jest kompleksowa odnowa ulicy Św. Marcin. W kolejnych etapach przebudujemy sąsiednie ulice wraz z budową tramwaju w ulicy Ratajczaka. Stworzymy reprezentacyjne, przyjazne mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom przestrzenie publiczne w centrum miasta” - zapowiadał Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

W nocy z 2 na 3 września 2017 r. nastąpiło zamknięcie ul. Św. Marcin wraz z obszarem skrzyżowań z ulicami: Gwarną, Garncarską, Kantaka, Ratajczaka. Wszystkie prace budowlane, wraz z odbiorami technicznymi, zakończyły się wiosną 2019. 

Raporty z budowy przygotowane przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie - plik PDF

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem