• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Dla strony internetowej www.projektcentrum.pl na 1 września 2019

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 „o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (Dz. U. z dn. 8 maja 2019, poz. 848), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2012 z dn. 26 października 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 2 grudnia 2016 str. 1, przedstawiamy deklarację dostępności strony internetowej Projektu Centrum www.projektcentrum.pl. Wymagania dostępności strony internetowej zostały sporządzone w oparciu o standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0.

Data publikacji strony internetowej: 29.08.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022

Właścicielem strony internetowej jest Urząd Miasta Poznania.

Adres siedziby redakcji:
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Budynek Urzędu Miasta Poznania jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta Poznania Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Projektu Centrum zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data uruchomienia strony internetowej: wrzesień 2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji (uruchomienie nowego działu na stronie): wrzesieńc 2019.
Strona nie miała i nie ma aplikacji mobilnej.
Strona jest dostosowana do programów czytających,
Strona jest przystosowana do otwarcia w urządzeniach mobilnych,
Strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym,
Głównym językiem strony jest język polski,
Skróty są wyjaśnione,
Kody HTML i CSS są wolne od błędów,
Przy wypełnianiu formularza istnieje możliwość cofania wpisów i ich poprawy,
Strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony oraz jasno sprecyzowaną nawigację,
Zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
Strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
Na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
Na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
Powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.
Oświadczenie sporządzono dnia 12.09.2019 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy każdy z Użytkowników strony Projektu Centrum www.projektcentrum.pl ma prawo wystąpić do właściciela strony z uwagami o braku dostępności cyfrowej.
Uwagi są przyjmowane pod adresem:
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań

Zgodnie z wymogami ww. ustawy publikujemy także dane kontaktowe biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. centrali: (22) 55 17 700
fax: (22) 827 64 53
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rpo.gov.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej je, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Miasta w Poznaniu.

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Miasta Poznania
Budynek jest dostępny, z wyjątkiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Sportu i Wydziału Organizacyjnego.

Oddział skarg, wniosków i petycji Wydziału Organizacyjnego (pok. 22 i 23 ) znajduje się na parterze budynku i jest dostępny dla klientów Urzędu Miasta Poznania.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

W holu budynku zlokalizowany jest Punkt Informacyjny oraz Biuro Podawcze.

Wejście do Urzędu Miasta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od razu za szlabanem prowadzącym na Dziedziniec - nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Nad drzwiami zamontowany jest znacznik nawigacyjno-informacyjnego Totupoint - urządzenie elektroniczne emitujące sygnał dźwiękowy oraz komunikat głosowy.

Na dziedzińcu Urzędu Miasta wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku są dwie windy głośnomówiące, z napisami w alfabecie Braille'a. Przed wejściami do wind umieszczono znacznik systemu Totupoint.

W głównym budynku Urzędu Miasta Poznania, osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z czterech toalet. Jedna zlokalizowana jest na parterze, dwie (męska i damska) na pierwszym piętrze, a kolejna na parterze budynku od strony dziedzińca. Przy toaletach zamontowano znaczniki Totupoint.

W budynku nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą w wybrany sposób:

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
faks: 61 878 46 30
sms: 783 944 112,
telefon: 61 646 33 44
Sala Biała na pierwszym piętrze Urzędu jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem