• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

O projekcie

Konsultacje społeczne
  1. KONSULTACJE SPOŁECZNE i OPRACOWANIE WYTYCZNYCH

POTRZEBY MIESZKAŃCÓW I OPINIE SPECJALISTÓW WYZNACZAJĄ KIERUNKI ZMIAN

Szeroko prowadzone konsultacje społeczne były bardzo ważnym elementem pracy nad kształtem i funkcją nowego śródmieścia. Dostarczyły cennych informacji na temat oczekiwań i potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców oraz wyznaczyły kierunek prac projektowych. Proces konsultacji społecznych wyprzedziły analizy techniczne, inżynieryjne i prace przygotowawcze, które określiły kierunki zmian w obszarze śródmieścia.

W 2013 r. Miasto ogłosiło plany modernizacji ulicy Święty Marcin. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w 2013 roku dr inż. Bartosz Kaźmierczak, wraz z Przemysławem Gwizdałą i Adrianem Ukleją, opracowali „Koncepcję uspokojenia ruchu samochodowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych”. W tym samym czasie CK Zamek zaczęło organizować cykle dyskusji o przyszłości i znaczeniu ul. Św. Marcin. W weekendy animowano okazjonalnie martwą przestrzeń ul. Święty Marcin; poświęcono jej również jedno ze spotkań cyklu „Otwarte”. W 2014 r. ogłoszono przetarg na jej projekt. Przygotowane koncepcje zostały poddane konsultacjom społecznym na początku 2015 r., spotykając się z dość silną krytyką. Mieszkańcy i specjaliści wnioskowali o mocniejszy nacisk na kwestie architektoniczne i przestrzenne oraz objęcie pracami koncepcyjnymi większego obszaru. Mimo napiętych terminów związanych z planowanym harmonogramem inwestycji udało się w trybie pilnym wygospodarować czas na przeprowadzenie konkursu, którego organizacji wcześniej w ogóle nie planowano.

Przed ogłoszeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ścisłym centrum Miasto zapytało mieszkańców o ich opinie i pomysły związane z wyglądem i funkcją przebudowywanych przestrzeni w przyszłości. Blisko 800 osób uczestniczyło w konsultacjach, na podstawie których opracowano raport stanowiący wytyczne do konkursu. W badaniu ankietowym, które odbywało się w dniach 8-10 czerwca 2015 r., uczestniczyło ponad 700 osób. Formularze ankiet były szeroko dostępne w rejonie ulic: Św. Marcin, 27 Grudnia oraz placu Wolności, na stronie internetowej Miasta Poznania, a także korespondencyjnie – tą drogą trafiły do ponad 600 właścicieli nieruchomości przedmiotowego obszaru. W badaniu ankietowym wzięło udział: 130 właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, a także 608 mieszkańców i przechodniów.

Raport - właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy - plik PDF

Raport - mieszkańcy i przechodnie - plik PDF 

  1. Kolejnym etapem konsultacji były warsztaty, które odbyły się 23 czerwca 2015 r. w CK Zamek. Przedstawiciele społeczności lokalnych spotkali się z zespołami konkursowymi w celu przedyskutowania i wypracowania wytycznych dotyczących zagospodarowania obszaru śródmieścia. W warsztatach uczestniczyli również eksperci, którzy służyli wsparciem i odpowiadali na pytania uczestników z zakresu: estetyki, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, zagadnień transportowych oraz zieleni. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób.

Wyniki badań posłużyły do stworzenia wytycznych do opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

Ważnym elementem analiz wyprzedzających inwestycję było opracowanie przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta „Raportu z badań ulicy Święty Marcin - plik PDF”. Raport przedstawia najważniejsze dane ilościowe i jakościowe dotyczące funkcjonowania ulicy i terenów ją otaczających.

Idea zwiększenia atrakcyjności ulicy Święty Marcin zmobilizowała mieszkańców i firmy do współdziałania. Na początku 2015 roku Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, które ma swoją siedzibę właśnie na tej ulicy, wyszło z inicjatywą utworzenia „Koalicji Świętomarcińskiej”. Koalicja to grupa ponad dwudziestu aktywnych podmiotów pracujących społecznie nie tylko na rzecz serca Poznania, ale i utrzymania pozytywnych relacji sąsiedzkich. Koalicja regularnie organizuje Dni Sąsiada na ul. Św. Marcin, a także aktywnie współtworzy życie społeczne i kulturalne tej części miasta. Jest pomysłodawcą i organizatorem licznych warsztatów tematycznych i wydarzeń kulturalnych.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem