• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

26-05-23
Działania społeczno-kulturalne w obszarze Programu Centrum

„Nowy Letni Św. Marcin”, „Neonowe Centrum Poznania” czy „Akcja Choinkowa” to tylko niektóre inicjatywy zaplanowane w tym roku w ramach działań społeczno – kulturalnych w obszarze Programu Centrum. W poniedziałek 22 maja w Centrum Kultury Zamek na zaproszenie Jędrzeja Solarskiego, Wiceprezydenta Miasta Poznania, odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców, radnych osiedlowych, przedsiębiorców, instytucji kultury, wyższych uczelni, stowarzyszeń, organizacji społecznych z przedstawicielami Miasta odpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne w śródmieściu.


Spotkanie rozpoczął Jędrzej Solarski – Wiceprezydent Miasta Poznania, dziękując zebranym za przybycie i codzienną pracę na rzecz wspólnej przestrzeni Śródmieścia. Poprosił o aktywny udział w spotkaniu i współpracę przy opracowaniu programu działań rewitalizacyjnych w śródmieściu.

spotkanie prezydent1
Jak podkreśliła na wstępie Katarzyna Parysek-Kasprzyk – Zastępca Dyrektora ds. rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji UMP jest to już kolejne spotkanie, których cykl został zainicjowany w gronie instytucji kultury i podmiotów działających w obszarze ul. Św. Marcin. „Wszystko po to aby opracować nowe założenia do powstającego właśnie kalendarium wydarzeń zaplanowanych w obszarze ul. Św. Marcin i sąsiedztwie, których celem jest ożywienie Śródmieścia. Kalendarium podzielone zostało na cztery pory roku, które mamy nadzieję wspólnie wypełnić treścią. Chcielibyśmy wzbogacić ten program o Państwa inicjatywy, tak aby był on możliwie jak najbardziej szeroki, wychodził naprzeciw oczekiwaniom różnych podmiotów i przede wszystkim stanowił atrakcję dla mieszkańców, bo ideą jego tworzenia jest to, aby zachęcić poznaniaków i turystów do powrotu w rejon śródmieścia. Istotne jest także, by połączyć nasze wysiłki w działaniach promocyjnych, tak, aby jak najszerzej rozpowszechnić informację o inicjatywach organizowanych dla mieszkańców”.

spotkanie dyrektor
Głównymi partnerami w ramach opracowywanego programu są Centrum Kultury Zamek, Koalicja Św. Marcin, Rada Osiedla Stare Miasto, Fundacja Jeden Uniwersytet, instytucje naukowe (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Artystyczny) Polski Teatr Tańca, Centrum Szyrów Enigma, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Estrada Poznańska, Kino Muza, jednostki i wydziały UMP. Wśród najważniejszych wydarzeń powstającego kalendarium warto wymienić:
• „Nowy Letni Św. Marcin” – cykl wydarzeń społeczno – kulturalnych organizowany w pierwszy weekend wakacji z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych i kulturalnych, którego intencją jest ożywienie ulicy po remoncie, wypełnienie przestrzeni działaniami kulturalnymi i społecznymi.
• „Rytmy Św. Marcina” – to znana już w tej przestrzeni impreza muzyczna, która wraca po „remontowej przerwie” jako cykl koncertów, wydarzeń kulturalnych i muzycznych organizowanych we wnętrzach urbanistycznych ul. Św. Marcin.
• „Imieniny ul. Św. Marcin” – kultowe wydarzenie posiadające wieloletnią tradycję, które 11 listopada powróci w swojej tradycyjnej formule.
• „Wydarzenia Świąteczne” – targi, kiermasze i wszystko to co kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia organizowane w przestrzeni śródmiejskich ulic i placów.
• „Neonowe Centrum Poznania” – projekt związany z zamiarem udekorowania ul. Św. Marcin tradycyjnymi kiedyś dla tego miejsca neonami. Przedsięwzięcie zakłada organizację konkursu dla właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, instytucji prowadzących działalność w obszarze „Programu Centrum” na projekt neonu. Zgłaszane projekty oceni jury, a zwycięskie propozycje zostaną zrealizowane i zawisną w formie neonów. Działania sfinansuje Miasto Poznań
• „Odmień Swoje Podwórko” - to już od 14 lat organizowane w ramach Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przedsięwzięcie, którego celem jest zagospodarowywanie przestrzeni sąsiedzkich zielenią. Prace prowadzone są w formule warsztatowej „burzy mózgów”. Wszystko po to, aby „odbrukować” Śródmieście i wprowadzić zieleń w obszar zurbanizowany. To także szansa dla mieszkańców na stworzenie zielonych miejsc sąsiedzkich spotkań i integracji. Akcja w tym roku koncentruje się w szczególności w obszarze Projektu Centrum.
• „Akcja Choinkowa” – ciesząca się dużą popularnością wśród przedsiębiorców akcja dystrybucji przez Miasto udekorowanych choinek bożonarodzeniowych. Choinki ustawione przed lokalami tworzą w przestrzeni Śródmieścia ciepły, świąteczny nastrój.
W ramach dyskusji zaproszeni goście wyrazili swoje przemyślenia, pomysły i propozycje dotyczące prowadzonych działań w przestrzeni śródmieścia.

spotkanie gosc1

 

spotkanie gosc2

Przedstawicielki Stowarzyszenia Plac Wolności podkreśliły, że brakuje im „dużego” wydarzenia kulturalnego, które stałoby się magnesem przyciągającym do śródmieścia mieszkańców i turystów. Wskazały na pozytywne skutki aktywności podmiotów na ul. Św. Marcin, które świadczą o potencjale tej przestrzeni oraz ludzi w niej działających. Miasto zaznaczyło, że przedstawione kalendarium jest szkieletem, który należy uzupełniać o inicjatywy lokalne – pomysły mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji kultury, wyższych uczelni i organizacji społecznych. Przedstawiony zbiór działań nie prezentuje wydarzeń kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury – takie kalendarium dostępne jest na stronie www.poznan.pl/kultura. Jak dodał z kolei prezydent Solarski głosy mieszkańców od lat wskazują na potrzebę organizacji wydarzeń kulturalnych w małych i mikro przestrzeniach, dlatego też m.in. powstające kalendarium jest wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom. Podkreślił także, że jedynym problemem jaki staje na przeszkodzie w realizacji wszystkich założeń, w tym tych z obszaru kultury są ograniczone środki finansowe. Nawet pomimo tych trudności udało się wygospodarować w tym roku dodatkową kwotę pół miliona złotych na sfinansowanie działalności z obszaru kultury na terenie całego Poznania. Głos w dyskusji zabrała również przedstawicielka Rady Osiedla Stare Miasto doceniając dotychczasową współpracę samorządu pomocniczego z Miastem, akcentując ważność organizowania tych najbardziej lokalnych, „sąsiedzkich” wydarzeń. Jak dodała odnosząc się do dużych imprez, wydarzenia koncertowe na Placu Wolności spotykają się niekiedy z krytyką mieszkańców, którzy narzekają na hałas generowany przez takie wydarzenia.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Jeden Uniwersytet przedstawił najważniejsze założenia dla planowanego na początek wakacji wydarzenia jakim będzie „Nowy Letni Św. Marcin” W ramach swojej promocji każdy chętny podmiot działający na Świętym Marcinie będzie mógł nagrać materiał informacyjny przeznaczony do mediów społecznościowych. Przestrzeń ulicy wzbogaci specjalna „bimba” w której odbywać się będą animacje dla najmłodszych. Nie zabraknie sceny dla artystów. Jak dodał, niezależnie od oferty kulturalnej czy gastronomicznej, ul. Święty Marcin to „geograficzne serce miasta” i warto to promować. Nadchodząca impreza będzie kolejnym sprawdzianem, a wyciągnięte wnioski z pewnością pozwolą na uzyskanie jeszcze lepszych efektów w przyszłości.
Na koniec Katarzyna Parysek Parysek-Kasprzyk podziękowała mieszkańcom i przedsiębiorcom za okazywane zrozumienie i cierpliwość dla prowadzonych prac remontowych. Wyraziła nadzieję, że dzięki zaangażowaniu i aktywności lokalnej społeczności przygotowana dla mieszkańców oferta wydarzeń będzie pełna, różnorodna i atrakcyjna. Miasto zadeklarowało także zaangażowanie w wypromowaniu wydarzeń. Pojawią się tematyczne plakaty, City – lighty i użytkowe materiały graficzne: podkładki pod talerze dla restauratorów, „poczekajki” i inne materiały graficzne dystrybuowane nieodpłatnie.
Pełne kalendarium wydarzeń z podziałem na cztery pory roku opublikowane zostanie na stronach Miasta i partnerów.

DZIAŁANIA_MIĘKKIE_CENTRUM_SPOTKANIE_22.05_ost.pdf5.17 MB

 

20230522 140238

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem