• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

26-07-22
Trwają analizy projektu ul. 27 Grudnia

17 sierpnia odbędzie się spotkanie dotyczące Projektu Centrum. Obecnie trwają szczegółowe analizy dendrologiczne drzew przy ul. 27 Grudnia. Potrzebne są też ponowne konsultacje z Państwową Strażą Pożarną.


Trwają ponowne szczegółowe analizy projektu w zakresie zieleni w ul. 27 Grudnia i południowej części placu Wolności.

Prowadzona jest ocena dendrologiczna istniejących drzew. Arboryści zbadają również platany znajdujące się po północnej stronie ul. 27 Grudnia. Wszystkie rosnące tam drzewa pozostaną, ale ich konary będą musiały zostać w pewnym stopniu przycięte, ze względu na kolizję z siecią trakcyjną. Ze względu na bezpieczeństwo przejazdu tramwajów konary muszę być oddalone od trakcji.

Potrzebne są też kolejne rozmowy ze strażą pożarną. Zaprojektowane przesadzenie leszczyn związane jest m.in. z wymogami postawionymi przez Państwową Straż Pożarną w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zgodnie z wymogami, drzewa muszą być oddalone od siebie o około 15 metrów. Taka odległość umożliwia operację wozom strażackim w trakcie prowadzenia działań, umożliwiając dostęp do wszystkich kamienic, a także możliwość rozłożenia drabin pod odpowiednim kątem, gwarantującym dotarcie do najwyższych kondygnacji budynków. Niespełnienie wymogów w tym zakresie skutkowałoby brakiem zgody straży na inwestycję w założonym kształcie.

Na skutek wprowadzenia dodatkowego szpaleru drzew i drogi rowerowej, przesadzenie leszczyn, według strażaków, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ich pozostawienie jest na dziś niezgodnie dokonanymi ze strażą pożarną uzgodnieniami i uzyskanym odstępstwem, a w przypadku pożaru, gdy liczy się każda minuta, utrudni lub wręcz uniemożliwi prowadzenie działań ratowniczych.

Wymogiem PSP było również zapewnienie odpowiedniej nośności nawierzchni dla prowadzenia działań - wjazdu wozów gaśniczych. Zadanie to pełni chodnik oraz droga rowerowa.

Podczas spotkania, które odbędzie się 17 sierpnia będą przedstawione wyniki analiz dendrologicznych oraz konsultacji ze strażą pożarną. Zostanie też przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu, do którego mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru inwestycji, a także zaprojektowanych rozwiązań przestrzennych.

Inwestycja Projekt Centrum, zakres 2.3 i 2.4 2 realizowana jest w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca, spółka Tormel, opracowuje obecnie harmonogram realizacji inwestycji oraz projekt wykonawczy.

Założenie projektowe dotyczące zagospodarowania tego obszaru jest powszechnie znane od 2015 roku a przystąpienie do prac projektowych poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami społecznymi, z których wnioski stanowiły wytyczne dla zespołu projektowego.

Zieleń w zwycięskiej pracy konkursowej, której ilość, względem stanu istniejącego się podwoi, stanowiła główny wyznacznik dla projektowania pozostałych elementów przestrzeni.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem