• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

02-06-22
Poprawa infrastruktury i estetyki centrum

Mieszkaniec, turysta, przedsiębiorca, władze Miasta - każdy inaczej patrzy na przeprowadzane remonty. Przebudowa centrum i Starego Rynku to szansa na przywrócenie właściwej infrastruktury, funkcjonalności i estetyki Poznania. Działania inwestycyjne prowadzone dziś przez Miasto, przy realizacji których wykorzystywane są środki unijne to dowód gospodarności i dbanie o komfort życia mieszkańców. Ponadto stan infrastruktury podziemnej - nie wymienianej od lat - wymaga podejmowania pilnych działań naprawczych, by uniknąć awarii i nieplanowanych nagłych napraw.


- Rozumiem irytację i zdenerwowanie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu, w którego sąsiedztwie prowadzone są inwestycje. Zdaję sobie sprawę, że przedsiębiorcy działają dziś w bardzo trudnych warunkach. I dotyczy to wielu branż. Z jednej strony dotyka ich inflacja i skokowy wzrost cen energii, z drugiej konsekwencje wojny Rosji z Ukrainą - przerwane łańcuchy dostaw, brak materiałów i rąk do pracy. Kieruję się jednak najlepiej pojętym interesem społecznym, interesem mieszkańców Miasta Poznania - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Przez lata zaniedbywano wiele prac w mieście, koncentrując się na wielkich projektach typu stadion. Przebudowy centrum i Starego Rynku były jednak konieczne, przede wszystkim w zakresie wymiany infrastruktury podziemnej. Również komfort i estetyka znacznie się poprawi - zaznacza prezydent.

Miasto zdaje sobie sprawę z faktu, że prace związane z modernizacją i przebudową dróg i infrastruktury podziemnej - prowadzone w śródmieściu - stanowią utrudnienie w obsłudze komunikacyjnej tego obszaru. Większość inwestycji realizowanych w obszarze centrum dofinansowana jest ze środków zewnętrznych. Możliwość skorzystania z nich to realna korzyść dla Poznania i szansa na wykonanie remontów, których sfinansowanie z budżetu Miasta nie byłoby możliwe. Umowy o dofinansowanie obligują jednak do zakończenia inwestycji w określonym terminie. Perspektywa, z której finansowane są wspomniane zadania, kończy się wraz z grudniem 2023 roku, co powoduje potrzebę prowadzenia robót na różnych odcinkach w tym samym czasie.

cdentrum 2

Działania promocyjne

Remonty w Poznaniu nie ułatwiają poznawania naszego miasta, ale również nie zniechęcają turystów. W weekendy można zaobserwować na Starym Rynku i w jego okolicach spory ruch. Miejsca te są nadal na trasie każdej wizyty studyjnej i prasowej organizowanej przez PLOT.

Efektem tych wizyt są relacje i materiały prasowe dotyczące Starego Miasta. W ostatnim czasie Poznań odwiedzili m.in. dziennikarze niemieccy oraz ekipa programu Adventure Cities. W relacjach z tych wizyt pojawiły się znane staromiejskie atrakcje, Stary Rynek, koziołki, Rogalowe Muzeum. Przykładem podobnej promocji może być też materiał z wizyty Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej, który tylko na Instagramie obejrzało 340 tysięcy osób. Miasto i PLOT tego typu materiały również tworzy i publikuje w swoich kanałach komunikacji informując, że przestrzeń w centrum, mimo remontów, jest cały czas dostępna dla mieszkańców i turystów.

Miasto, wspólnie z generalnym wykonawcą oraz spółką PIM, przygotowało także ulotkę - która dystrybuowana będzie w najbliższych dniach - informującą o inwestycji oraz o nieprzerwanym funkcjonowaniu wszystkich atrakcji w okolicy (w tym restauracji). Ponadto projektowane są tablice promocyjno-informacyjne, które zostaną umieszczone na ogrodzeniach zabezpieczających plac budowy. Będą one przypominały o nieprzerwanym funkcjonowaniu restauracji oraz instytucji kultury.

Wizualizację docelowych rozwiązań, stanowiących efekt przebudowy Starego Rynku będzie można już wkrótce zobaczyć za pomocą aplikacji - kodów QR.

Rekompensaty dla przedsiębiorców

Miasto już na etapie przygotowania inwestycji rozpoczęło proces konsultacji społecznych i informowania mieszkańców i przedsiębiorców o zamierzeniach, zasięgu przebudowy i zakładanym czasie trwania robót. Celem tych działań jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na organizację życia i pracy mieszkańców i przedsiębiorców w trakcie robót i przygotowanie na czekające ich utrudnienia. By kontakt ze stroną społeczną był rzeczywisty i wymierny, uruchomiono punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą osobiście zgłaszać swe potrzeby, problemy i uwagi, a także wyznaczono osobę do indywidualnego kontaktu i zabezpieczono numer telefonu służący rozmowom. Ponadto wszelkie informacje dotyczące aktualnie realizowanego etapu prac są na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.projektcentrum.pl. Na stronie tej można także znaleźć szczegóły projektowe poszczególnych zakresów inwestycji. Opracowane zostały również materiały drukowane poświęcone inwestycji, a na tablicy ogłoszeń w sąsiedztwie realizowanych budów zamieszczane są z wyprzedzeniem informacje o wyłączeniach mediów czy aktualnych utrudnieniach związanych z realizowanym etapem prac.

W związku z uciążliwościami, które generują dla sąsiadów inwestycji prowadzone prace budowlane, Miasto stosuje konsekwentnie system rekompensat w naliczeniach czynszu dla najemców zajmujących lokale użytkowe, będące w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych na terenie objętym pracami budowlanymi. Podobnie było podczas wcześniejszych zakresów przebudowy ul. Św. Marcin. Spółka ZKZL stosuje obniżkę czynszu dla lokali znajdujących się bezpośrednio w obszarze inwestycji w wysokościach:

w przypadku remontu ulicy, przy której znajduje się lokal - 50% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Placu Wolności);

w przypadku ulic sąsiadujących - 25% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ul. Św. Marcin od Al. Marcinkowskiego do Placu Wiosny Ludów, ul. Szymańskiego, ul. Piekary, ul. Paderewskiego, Al. Marcinkowskiego od ul. Paderewskiego do ul. Solnej, pl. Wiosny Ludów od ul. Paderewskiego do ul. 3-go Maja oraz ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do ul. Taczaka);

w przypadku lokali, do których dostęp w trakcie remontu stanie się niemożliwy, co utrudni prowadzenie działalności, została podjęta decyzja o uiszczaniu przez tych najemców wyłącznie comiesięcznej tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości kosztów stałych, jakie spółka ZKZL ponosi na utrzymanie najmowanego lokalu.
Takie zniżki zastosowane zostaną także względem najemców lokali miejskich obszaru płyty Starego Rynku poddawanego przebudowie.

Postulat dopłat Miasta do najmu lokali prywatnych zgłoszony został podczas spotkania prezydenta z przedsiębiorcami. Ewentualne zniżki lub rekompensaty dla nieruchomości, które nie są w zasobie mienia komunalnego, są poza kompetencją Miasta. Przedsiębiorcy oczekiwaliby wprowadzenia dopłaty do czynszów w regionach dotkniętych remontami w wysokości 75% stawki (zarówno w lokalach miejskich jak i prywatnych) oraz obniżenie podatku od nieruchomości o min.75%. Przedsiębiorcy byli wielokrotnie informowani, m.in. na spotkaniu 27 kwietnia br., że udzielenie ulg na oczekiwanym poziomie, a także zwolnień byłoby nieuzasadnione, patrząc z perspektywy potrzeb, w obliczu zaspokojenia których staje dziś Poznań. Ich wprowadzenie wiązałoby się też ze złamaniem przez Miasto dyscypliny finansów publicznych.

centrum 4

Każdy przedsiębiorca może wystąpić z indywidualnym wnioskiem do urzędu miasta o częściowe (lub całościowe) umorzenie albo odroczenie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

- Zdajemy sobie sprawę z trudności związanych z remontami. Podobnie było w przypadku przedsiębiorców na placu Kolegiackim. Tam prace budowlane oraz wcześniejsze, związane z odkryciami archeologicznymi, trwały znacznie dłużej. Mimo to działające tam biznesy przetrwały. Teraz, po zakończeniu inwestycji, mają do dyspozycji piękną przestrzeń, przyciągającą zarówno liczne grupy mieszkańców i turystów, jak i nowych przedsiębiorców widzących w tym miejscu potencjał - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Jestem przekonany, że podobnie będzie w przypadku Starego Rynku, okolic placu Wolności czy Alej Marcinkowskiego. Pomimo uciążliwości, jakie generują doraźnie remonty, finalnie te działania są pozytywne, bo dzięki nim nasze miasto będzie piękniejszym i lepszym miejscem do życia, na czym skorzystają także przedsiębiorcy - dodaje.

RB

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem