• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

09-03-22
Nowy plan dla śródmieścia Poznania

Miejscy radni uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Poznania. Objęty nim został obszar w rejonie ulicy Wysokiej w śródmieściu - w zasięgu m.in. ulic Święty Marcin, Szymańskiego, Krysiewicza i Piekary.


- Plan miejscowy "Rejon ulicy Wysokiej' obejmuje obszar położony w ścisłym centrum Poznania. W 2020 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła dwa plany miejscowe dla tego rejonu miasta, "W rejonie Pasażu Apollo' oraz "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka', których celem było wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz ochrona ładu przestrzennego. Plan przyjęty na dzisiejszej sesji Rady Miasta jest kontynuacją tych działań - wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Wysokiej" w Poznaniu obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,5 ha. Z uwagi na jego lokalizację w ścisłym centrum miasta, w granicach opracowania znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków (w tym m.in. kościół św. Marcina i Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa.

Plan ma spełnić kilka celów. Tam, gdzie to możliwe, pomoże uzupełnić istniejącą zabudowę. Pozwoli wyeksponować ciąg pieszy wzdłuż ul. Wysokiej (z zachowaniem oryginalnej, historycznej nawierzchni brukowej ulicy), uzupełnić pierzeje zabudowy wzdłuż ul. Piekary oraz wyeksponować narożnik znajdujący się u zbiegu tej ulicy z ul. Św. Marcin. W planie znalazła się także propozycja wydzielenia placu miejskiego przed kościołem przy ulicy Św. Marcin.

Tworząc koncepcję planu, wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową oraz obszar zabudowy sakralnej (gdzie znajduje się kościół pw. św. Marcina, podlegający ochronie konserwatorskiej). Określono również przebieg placu miejskiego, dróg publicznych i chodników - uwzględniając istniejącą sieć uliczną oraz pamiętając o kontynuacji i uzupełnieniu już istniejących ciągów pieszych. Wyznaczono też dwie strefy zieleni - przy ul. Piekary oraz przy ulicach Wysokiej i Szymańskiego (w miejscu tym mógłby powstać skwer).

AJ/ MPU

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem