• A-
  • A
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A

Aktualności

25-09-20
Kontynuacja Programu Centrum - ogłoszono przetarg

Na pierwszy kwartał przyszłego roku przewidziane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu rozbudowy ul. Św. Marcin. Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę prac budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

- Przebudowany już odcinek ul. Św. Marcin pokazał, że można stworzyć przestrzeń dla wszystkich, po której będą poruszać się tramwaje, samochody, rowerzyści i piesi, ze zdecydowaną preferencją dla tych ostatnich. Miejsce to odżyło, przyciągnęło poznaniaków i turystów. Pojawiło się ponad dwukrotnie więcej drzew niż było, ławki i fontanny. W ciągu najbliższych dwóch lat zmienią kolejne ulice w centrum. Co szczególnie ważne, to fakt, że pojawi się nowa zieleń i drzewa w miejscach gdzie nigdy jej jeszcze nie było - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Celem przebudowy kolejnego odcinka ul. Święty Marcin jest wydobycie potencjału śródmieścia, poprawa infrastruktury technicznej oraz, co szczególnie ważne, wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w tę część miasta.

- Prowadzone przez Miasto działania rewitalizacyjne mają przywrócić centrum utraconą ciągłość kompozycji urbanistycznej, uspokoić ruch i stworzyć lepsze warunki dla przemieszczania się pieszych i rowerzystów. Będą one uzupełniane o działania społeczne, kulturalne i gospodarcze prowadzone we współpracy z lokalną społecznością - zaznacza Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W ramach inwestycji poszerzone zostaną chodniki, wymienione i przesunięte zostanie torowisko tramwajowe, wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego a infrastruktura podziemna ulegnie modernizacji i wymianie. Głównym założeniem realizacji jest ponadto podniesienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszych i rowerzystów.

Pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zwiększy się również bezpieczeństwo na terenie objętym inwestycją.

- Dzięki przyjętym rozwiązaniom na przebudowanym terenie wyeliminowany zostanie ruch tranzytowy oraz ograniczony indywidualny ruch samochodowy na rzecz transportu publicznego. Pozwoli to na zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego w śródmieściu. W efekcie prac powstanie przestrzeń przyjazna dla przechodniów, również dla osób z niepełnosprawnościami. Poprawi się estetyka przestrzeni placów i ulic, zwiększy się ilość zieleni. Zmiany będą stymulowały okoliczny handel i usługi - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Rozbudowa obejmie jezdnię, torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki oraz zieleń. Przebudowane lub zbudowane na nowo zostaną podziemne sieci uzbrojenia terenu. Pojawi się nowe oświetlenie.

Zmiany na ul. Św. Marcin

Przebudowany fragment ul. Św. Marcin będzie miał jednokierunkową jezdnią, jedno torowisko tramwajowe (drugie, dziś nieczynne, zostanie zlikwidowane) i szerokie chodniki. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z jednobarwnej kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Jedynie na południowym odcinku chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie wykonana z kostki bazaltowej i płyt granitowych. Nawiąże to do układu nawierzchni przed kościołem.

Na przeznaczonym do przebudowy odcinku ul. Św. Marcin pojawią się donice z zielenią niską. Zaprojektowano 4 koperty postojowe: 2 przeznaczone dla dostaw oraz 2 dla obsługi autobusów turystycznych, a w rejonie kościoła - sugerowane przejścia dla pieszych przez ul. Piekary oraz ul. Św. Marcin.

Wykonawca prac, ze zdemontowanych wcześniej i zmagazynowanych starych bloków kamiennych, odbuduje schody przy kościele pod wezwaniem św. Marcina. Obok nich zaprojektowano znak świetlny w formie prostopadłościennego, aluminiowego pylonu z przeszkloną gablotą, w której umieszczona zostanie makieta kościoła wraz z historyczną wieżą, zrekonstruowaną na podstawie materiałów archiwalnych. Zwieńczenie pylonu stanowić ma reflektor rzucający po zmroku w górę słup światła.

Naprzeciwko kościoła, u zbiegu ul. Św. Marcin i al. Marcinkowskiego, na słupie oświetleniowo-trakcyjnym zaplanowano montaż projektora mappingu świetlnego. Będzie wyświetlał rysunek rzutu historycznej wieży kościelnej na posadzkę i schody przed kościołem.

Odmienione Al. Marcinkowskiego

Większość nawierzchni jezdni torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego od ul. Św. Marcin do Podgórnej pokryje - podobnie jak na ul. Św. Marcin - kostka z granitu strzelińskiego. Nowy tor tramwajowy w al. Marcinkowskiego, pomiędzy ul. Św. Marcin a pl. Wolności, przebiegał będzie w linii prostej.

Na przebudowanej al. Marcinkowskiego zaprojektowano 16 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Po zachodniej stronie alei, na wysokości przystanku tramwajowego, zaplanowano lokalizację stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na 14 stanowisk.

Najbardziej spektakularne zmiany zajdą na Alejach Marcinkowskiego. Zmieni się nawierzchnia ulicy, zgodnie z historycznie odrestaurowaną w minionym dziesięcioleciu częścią. Pojawi się piękna wielobarwna i wzorzysta posadzka z naturalnego kamienia oraz nasadzonych zostanie 36 dorodnych dębów kolumnowych, które stworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego i ul. Paderewskiego. 13 klonów pospolitych, które dziś tam rosną, zostanie przesadzonych w miejsce wskazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Na przebudowanym obszarze pojawią się także m.in. berberysy i irgi, założone zostaną też kwietniki i trawniki.

centrum 2

 

centrum 3

Według przyjętego harmonogramu roboty budowlane związane z realizacją tego etapu Programu Centrum mają ruszyć w I kwartale 2021 roku. Ich zakończenie planowane jest na III kwartał 2022 roku.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym swoje oferty mogą składać do 29 października.

Inwestycja prowadzona jest z inicjatywy Miasta Poznania. Finansowana jest w części z funduszy unijnych.

Ogłoszenie przetargowe

RB, PIM, BKPiRM

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych (RODO), informujemy, że korzystając z serwisu Projekt Centrum - www.projektcentrum.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, kliknij Czytaj więcej, gdzie znajdziesz odsyłacze do poradników, jak to zrobić w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej tam Polityce Prywatności zawarte są też szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych. Czytaj więcej…

Zrozumiałem